Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus stadionas. 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus steigėjai – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Kauno miesto savivaldybė. Kadetų licėjuje mokosi mokiniai ne tik iš Kauno, bet ir iš kitų Lietuvos miestų ir rajonų. Ugdomoji veikla Kadetų licėjuje vykdoma nuo 8.00 val. iki 19.00 val. Kadetų licėjus dirba penkias dienas per savaitę, šeštadieniais, vadovaujantis Sausumos kadetų samprata, organizuojami praktiniai – kariniai žygiai. 

Licėjus, įgyvendindamas Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas, sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. 

Taip pat stadione vyksta Kauno futbolo mokyklos „Fortūna“ treniruotes. Šiuo metu vaikų ir jaunimo futbolo mokykloi sportuoja apie 100 įvairaus amžiaus vaikų nuo 3 iki 15 metų. Futbolo mokyklos istorija prasidėjo, kai 2007 metais buvo įkurta futbolo akademija „Futbolo legionas“.